„U hodonínské veřejnosti je tento objekt známý jako Dům umělců nebo také Umělecký dům. Postavilo jej Sdružení výtvarných umělců moravských jako svou spolkovou budovu," přiblížila vznik hodonínského architektonického skvostu kurátorka výstavy Ilona Tunklová.

Jeho architektonický návrh je vrcholným dílem brněnského autora Antonína Blažka. „Dokázal citlivě spojit nároky na funkční potřeby s historizujícími a secesními prvky. Ty zejména obohatil folklorními motivy typickými pro okolní lidovou architekturu," zdůraznila Blažkův přínos kurátorka.

Budova galerie je zapsaná na seznamu kulturních památek České republiky. Jsou pro ni typická zejména dvě vstupní žudra. Vnitřní i vnější ornamentální výzdoba je dílem druhého oslavence Jano Köhlera, který se narodil před sto čtyřiceti lety. „Výstava jeho díla připravovaná galerií ve spolupráci se Silvií Malíkovou podává ucelený pohled na umělcovu čtyřicetiletou tvorbu širokého záběru," představila Tuklová druhou expozici.

Ta ukazuje nejen Köhlerovu malbu, kresbu a drobnou grafiku, ale také keramiku a plastiku. „Zejména pak jeho realizace ve veřejném prostoru byly autorovou doménou," upozornila kurátorka.

Na Köhlerovy fresky a mozaiky narazí milovníci umění nejen na Moravě, ale i v Čechách, na veřejných i soukromých budovách a hlavně na církevních stavbách. „To byl také jeden z důvodů, proč se jeho jméno příliš nepropagovalo, i když je autorem asi všeobecně nejznámějšího vypodobnění slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje," uvedla Tunklová.

Výstavu doprovodí reprezentativní katalog s množstvím barevných fotografií. Na středu 25. září navíc galerie připravuje komentovanou prohlídku se specialistkou na Jano Köhlera Silvií Malíkovou. Výstavy o obou jubilantech budou přístupné až do 3. listopadu. „Po celou dobu jejich trvání nabízíme programy pro školní skupiny Pohádka o šaškovi Janovi, Oblékni Secesi a Příběh Domu umělců," dodala kurátorka.