V sobotu 20. října vyráží krojovaní v půl druhé odpoledne od kulturního domu k městské radnici. Diváci se mohou těšit na povolování hodů před radnicí, zvykosloví u mladého stárka a mladé stárky. Hodová zábava vypukne v osm večer na Sokolovně. K zábavě hraje dechová hudba Sobuláci a v jídelně cimbálová muzika Marýnka.

Nedělní hodové veselí 21. října bude ve znamení ženatých stárků. V jednu hodinu po poledni se koná mše svatá v kostele Svatého Vavřince. V půl třetí vyráží krojovaní od kulturního domu pro stárky. Zvykosloví u ženatých stárků mohou lidé sledovat na náměstí Míru. Hodová zábava začíná v šest večer v Sokolovně. Hrát tu bude dechová hudba Vracovjáci a cimbálová muzika Lipka.