Kurz vznikl v únoru letošního roku jako nová organizační složka obce sloužící k hudebnímu vzdělávání. „Nápad zřídit v obci hudební kurz se objevil už před dvěma, třemi lety. Hlavním impulsem pro jeho vytvoření byla poptávka rodičů. Ti navrhovali, abychom využili místních muzikantů a vytvořili tak našim dětem podmínky pro hudební vzdělávání,“ popsal počátky hudebního kurzu starosta Mikulčic Josef Helešic.

Hudební kurz začal fungovat v březnu letošního roku a v současné době nabízí výuku hry na klavír, housle, keyboard, kytaru a flétnu. „Momentálně máme v kurzu třicet dětí. Výuka je určena především pro děti základních škol, ale máme zapsány i děti předškolního věku stejně jako osmnáctileté,“ přiblížil stávající situaci vedoucí učitel Jan Kosík. Výuku nyní zajišťují tři učitelé. Děti navštěvují kurz dvakrát týdně. „Jedna vyučovací hodina je věnována hře na nástroj, v druhé lekci se děti seznamují s hudební teorií. Za výuku rodiče dětí platí měsíční kurzovné,“ vysvětlil Jan Kosík.

O hmotné zabezpečení, prostory pro výuku, výběr kurzovného a výplatu odměn vyučujícím se stará obec. Výuka prozatím probíhá v kulturním domě, o případném dalším umístění se jedná. „Pro další školní rok bude nejdůležitější zajistit dostatečný počet žáků. Za tímto účelem je na začátek června naplánován nábor dětí. Doufáme, že ty děti, které kurz letos navštěvují, se přihlásí i příští rok a že k nim přibudou další žáci,“ řekl Kosík. Ten plánujetaké rozšíření nabídky hudebních nástrojů. „Rádi bychom zavedli i výuku zpěvu, avšak záleží na tom, jak se bude situace dále vyvíjet.

Časem se snad také podaří sdružit žáky v nějakém souboru, například flétnovém,“ plánuje Jan Kosík. Výsledky půlroční práce dětí zapsaných v Hudebním kurzu Mikulčice budou moci lidé posoudit už sedmnáctého června, kdy se uskuteční první veřejná besídka.