Milovníci jeho díla se mohli pokochat „jen“ jeho zřejmě největším dílem z roku 1937 – oponou vytvořenou pro ochotníky v Žarošicích. Opona je k vidění v tamním památníku. Teď se mu věnuje velká výstava v Galerii výtvarného umění Hodonín.

"Představí výběr jeho malířské tvorby,“ uvedla kurátorka galerie Ilona Tunklová.

Život a dílo Josefa Konečného bylo podle ní úzce spjato s městem Hodonínem, kde se po studiích usadil a kde prožil celý svůj život. V jeho realistickém výtvarném díle je cítit obdiv a inspiraci starými mistry a vliv jeho učitele profesora Vratislava Nechleby, od nějž si odnesl základy portrétní tvorby, která se stala jeho doménou.

Častým námětem jeho obrazů je i folklorní tématika. K zachycování folklorních motivů jej vedlo nejen členství ve Sdružení výtvarných umělců moravských, které mělo obdobnou náplň ve svém programu, ale také bezprostřední vztah k tradicím a lidovému umění, který si přinesl do vínku ze svého rodiště Žarošic.

Ojedinělá výstava má proto co říct nejen lidem v Hodoníně, ale také lidem ze Žarošic, či všem, kteří se účastnili či účastní tamních proslulých poutí. Právě ty byly častým motivem jeho maleb.

„Většina obrazů je z rodinných zdrojů. Jsou posbírané mezi našimi příbuznými. Některé půjčil také žarošický farní úřad,“ vysvětlila výběr vnučka umělce Hana Čobanová. Například zmíněné obrazy z pouti jsou tak veřejně k vidění poprvé. Po smrti malíře v roce 1989 se podle vnučky žádná jeho výstava nekonala a před rokem 1989 podobné motivy byly nežádoucí.

Současně s výstavou Josefa Konečného se v galerii představí svými díly i současní členové spolku Sdružení výtvarných umělců moravských a jejich hosté. Jejich pravidelná členská výstava představí početný soubor děl z nejrůznějších oborů výtvarné činnosti – malbu, plastiku, grafiku, fotografii či keramiku.

„Kromě jednoho vystavují všichni současní členové sdružení. Každý si pak měl možnost pozvat svého hosta. Ten má vždy možnost se prezentovat se svým dílem. Členové naopak většinou ukazují díla, která jsou nová a vznikla od poslední společné výstavy,“ vysvětlila tajemnice SVUM Daniela Satkeová.

Vernisáž se koná ve středu v 18.30 v sálech galerie. Obě výstavy potrvají do 22. listopadu 2009.