U některých je například jasné, že jsou i ze zmíněné Bystřice, ale není známé, co zobrazují. To právě mohou muzejníci z Bystřice identifikovat.

K vidění nejdou jen fotografie mnoha členů rodiny, až už z dětských či dospělých let. V jedné z vitrín jsou například i kresby a dobové karikatury politiků, jejichž autorem byl jeden z mužů Laudonovy rodiny. K nahlédnutí je i návštěvní kniha, která se speciálně váže k jedné oslavě narozenin. Podepsali se všichni hosté. Muselo jít o opravdu obrovskou oslavu, protože návštěvní kniha je dost objemná. V textech výstavy se návštěvníci také dozvědí podrobnosti o rodině i vzpomínky lidí, kteří se s nimi setkali.

Laudonovi (v té době už se psali jako Loudonovi) se dostali do Ždánic až na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století. V roce 1934 museli kvůli vysokým dluhům prodat svůj zámek v Bystřici pod Hostýnem. Pak se několikrát stěhovali.

Výstava nabízí desítky fotek rodiny Laudonů.Ernst Gideon Freiherr von Lodon, jeho žena Wilhelmína Marie von Thun und Hohenstein a jejich tři děti nejprve bydleli u otce baronky v Kvasicích. Pak se přesunuli do Milotic na zámek k Seilern-Aspangům, protože manželka tehdejšího milotického pána byla zase sestrou barona. Až poté si rodina pronajala ve Ždánicích vilu průmyslníka Ervína Seidla. Dnes většina potomků rodiny žije ve Vídni.

I kvůli pohnutému osudu zmíněného Ernsta Gideona se rodinný archiv nachází v bídném stavu. Výstavu ve Ždánicích tak možná navštíví i někteří z potomků, i když mnozí z nich mohli do ždánického archivu nahlédnout už při nedávné návštěvě města, kdy vídeňští Loudoni vypravil do Ždánic a Bystřice celý autobus.

Kromě souvislosti se známým generálem je rod Loudonů pozoruhodný i úpravou svého jména.

Údajně už za života slavného generála se objevovaly obě varianty příjmení, tedy Laudon i Loudon. Zřejmě šlo o to, že rod se nemohl počítat ke staré rakouské vyšší šlechtě, což jeho členům komplikovalo kariéru. To chtěli Laudonové překonat tvrzením, že rod je spřízněn se vznešeným rodem skotských Lodonů a uváděli své jméno patřičně upravené. V dobových textech se tak objevují obě varianty, i když sám generál údajně o prokázání potvrzení skotského původu nikdy neusiloval.

Výstava nabízí desítky fotek rodiny Laudonů.