„V prosinci pak sehrála další hru Veselý raport, zdejší Omladina. Divadlu se zde věnovala velká řada spolků. Kromě Orla to byli i Sokoli, Svaz katolických žen a dívek či hasiči. Hrávala se dvě až tři divadla ročně," připomněl současný režisér, který vede loucké ochotníky od roku 2000 Antonín Maňák s tím, že divadlo v horňácké obci bavilo lidi bez přestávky, a to i v době okupace. „Je až s podivem, jaké se hrály tituly. Byly mezi nimi Čechy krásné, Čechy mé, Chaloupky pod horami či Ta naše písnička česká," připomíná Maňák.

Zlomové byly také okamžiky, kdy divadelníci získali nové prostory. V roce 1956 to byl sál i s jevištěm v hospodě U Sečkařů. Otevřeli ji hrou, Strakonický dudák. O šestadvacet let později už měli ochotníci na tu dobu moderní prostory v novém kulturním domě. Pro příležitost jeho otevření secvičili hru Aloise Jiráska, Lucerna.

Částečný útlum zažili ochotníci v roce 1992, kdy se jejich vedení vzdal režisér Tomáš Sečkař. Od roku 2000 je vede dlouholetý člen, kterým byl právě Maňák. „Začali jsme divadelní hrou Hrátky s čertem. Od té doby jsme odehráli hry například Treperendy, Limonádový Joe či Postřižiny. Z jednotlivých představení při oslavě odehrajeme scénku a zazpíváme i písničky. Náš soubor totiž disponuje velmi slušným a pěveckým osazenstvem," pozval Maňák.

Na oslavách, které se konají v sobotu čtyřiadvacátého listopadu, mohou návštěvníci obdivovat také kulisy z některých představení a chybět nebudou ani opakující se vtipné momenty ze záznamu tří představení. „Vybrali jsme Dalskabáty, hříšná ves, Muži v Ofsidu a Na tý louce zelený," dodal režisér. Hlavní program oslav začne v 15.00.