Vůbec poprvé se dnes sejdou zástupci Ždánicka při společném národopisném festivalu Májová veselice. Ta si klade za cíl stmelit obyvatele tohoto svébytného regionu a prezentovat své zvláštnosti hostům. „Ždánicko je samostatná národopisná oblast, má specifika. Patří do Hanácka, přitom je silně ovlivněna Kyjovskem. Festival je letos věnován chrámovým a folklorním sborům a také vínu. V budoucnosti by měl prezentovat každého, kdo v okolí něco umí,“ řekl duchovní otec myšlenky Viktor Kuřímský. V příštích letech tak návštěvníci možná narazí také na různé řemeslníky či lidové umělce. I rozsah by se měl zvětšovat. Letos se účastní zástupci sedmi obcí. „Bývalý okres čítal obcí patnáct, ale museli jsme to zatím zredukovat. I tak bude kolem čtyř set účinkujících,“ dodal Kuřímský. Oblast kopíruje bývalé panství Ždánice.

Město je stále pro okolí střediskové, proto se festival pořádá právě tam. „Taková akce je bezesporu přínosem. Posílí sounáležitost lidí. Vesnice kolem nás spolu vždy spolupracovaly, což se po revoluci už tolik nedělo. Chceme to zase obnovit,“ přidal se starosta města Miroslav Procházka. Pořádajícímu Mužskému sboru ze Ždánic proto městský úřad finančně i organizačně pomáhá. To samé udělalo i několi vesnic v okolí, které pořadatelům přispěly menšími částkami z vlastních rozpočtů. Přidali se i vinaři, kteří zorganizovali výstavu vín Ždánicka. Na ní budou zdarma ke vstupence rozdávat i speciální přílohu o historii vinařství. Tu sestavil historik Vladimír Kotík. „Když mě sbor požádal o sepsání, rád jsem vyhověl,“ komentoval historik. Jeho dílo vyšlo také jako příloha měsíčníku Ždánického zpravodaje. „Také se pojedu podívat.

Takové aktivitě moc fandím. Je jen škoda, že se nemohl více účastnit celý mikroregion,“ sdělila předsedkyně svazku obcí Ždánicko Vlasta Mokrá. Ta se pokusí v příštích letech prosadit větší účast spolku obcí. „Myslím, že organizačně je to velmi náročné a s naší pomocí by to mohlo být v budoucnu lépe zvládnuté i ve větším rozsahu. Mikroregion má také větší možnosti získání dotací,“ dodala Vlasta Mokrá. Program začíná v deset hodin dopoledne a končí v šest hodin večer. Odehraje se v kostele, kulturním domě a zámeckém parku.