O nějaké výrazné státní pomoci ale nemluvil. „Nejsem kouzelník, který někam přijede a rozhazuje peníze. Je spousta dlouhodobých projektů, které se musí formou vícezdrojového financování podporovat,“ uvedl Jehlička.

Po prohlídce mikulčického areálu ministr řekl, že by se projekt vytouženého zapsání do seznamu kulturního dědictví UNESCO mohl dočkat. „Máme velkou spoustu historických měst a památkových rezervací. Jak se zdá, tyto možnosti už byly vyčerpány. Proto si myslím, že tento přeshraniční projekt má v budoucnu šanci na úspěch,“ řekl ministr.

Ministr také prohlásil, že si musí ujasnit, jakou formou se budou všechny složky, které se podílejí na zápisu do seznamu kulturního dědictví, podílet. Samotné ministerstvo kultury podle něj sehrává důležitou roli. Připravovalo žádost o zapsání do kulturního dědictví.
„Žádosti vyřizujeme my. Myslím si, že máme kvalitní odborníky, kteří se touto problematikou zabývají. Hodně záleží i na UNESCU, protože tam se vyvíjí názory, co na listinu zapisovat,“ informoval ministr.

Podle ředitelky Masarykova muzea v Hodoníně Ireny Chovančíkové je tento projekt pro ministerstvo kultury jednou z významných záležitostí, už jen tím, že se snaží o zápis do kulturního dědictví. „Pan ministr má přehled a velmi se o archeopark zajímal. Z jeho návštěvy mám velmi dobrý pocit,“ dodala ředitelka.
V příštím týdnu se sejdou zástupci příslušného odboru ministerstva kultury a Jihomoravského kraje, který je zřizovatelem památníku v Mikulčicích. „Budeme se vzájemně informovat o tom, jak přípravy postoupily dál,“ uzavřela Chovančíková.