„Česká krajina zaujímá ve světovém vývoji krajkářství významné postavení. Od dvacátých let minulého století krajka úspěšně reprezentuje českou kulturu v zahraničí a řadí se k hodnotným oborům užitého umění i volné tvorby," uvedla pracovnice muzea Dana Martonová.

K vidění na výstavě budou nejen exponáty 
z období moderny, padesátých a šedesátých let, ale také práce současné. Expozici doplní práce Jany Podveské ze Sobůlek a Pavly Lejskové z Kyjova, které se krajce věnují amatérsky. Výstava, která vznikla ve spolupráci s Muzeem krajky ve Vamberku, bude k vidění od 27. 7. do 2. 9.

Kromě výstavy pořádá Vlastivědné muzeum i kurzy lidové tvorby, například vázání koberců nebo pletení prostírek a košíků z kukuřičných provázků. Kurzy se pod vedením lektorek Ivy Novotné a Rozálie Blažkové uskuteční 
v září a v listopadu.

KRISTÝNA PLEŠINGROVÁ