I přes špatné počasí přišli dokonce v hojném počtu i diváci. Ku prospěchu obou stran moderátoři akce zkrátili hlavní program na minimum a všichni společně se vydali se zpěvem do mateřské náruče sklepů.

„Letos to přátelé není žádná legrace. Američané tady natáčí dokument. V činžácích okolo jsou kamery. Z pěveckých výstupů mužských sborů si uděláme vlastní soutěž Eurovize a zavzpomínáme si tak na časy Ein Kessel Buntes,“ hlásili příchozím moderátoři Pavel Růžička s Vladimírem Šimečkem.

Za smíchu publika pak hostesky předvedli po západním vzoru tabule s pokyny pro diváky. To aby diváci věděli, jak se kdy chovat. Nechyběla ani klapka. Za základnu sloužila maketa vinného sklepa vyrobená ze stanu. Čelní stěna se ale několikrát sesunula, až ji nakonec pořadatelé nechali na zemi. Úspěch také sklidila úvodní scéna se znělkou. Folkoristé v ní předvedli scénku výroby vína.

Po vzoru Eurovize o vítězi měly rozhodovat SMS hlasy. Šimeček s Růžičkou ale marně opakovaně diktovali čísla mobilů. Vyzývali také k projevu náklonnosti vyvěšením podprsenek na místě, ale ani to se neujalo.

Nutno podotknout, že soubory měly kvůli dešti minimum šancí se ukázat. Zatímco jiné roky ve sklepním areálu každý sbor zazpívá i několik písniček, nyní to byla vždy jen jedna.