S posledním říjnovým dnem se areál hradiště uzavře a návštěvníci se sem budou moci vrátit až od 1. dubna příštího roku. Zatím zde však mohou lidé zhlédnout expozice v Návštěvnickém centru a ve 2. výstavním pavilonu, kde je však návštěvní provoz v důsledku nedávného tragického požáru částečně omezen.

Od konce září je pak v nově otevřené Malé galerii v recepci Návštěvnického centra k vidění výstava kreseb mikulčického rodáka Rostislava Skopala. Kresby zachycují život Slovanů v období Velké Moravy.