„Osobnost Martina Benky je hodonínské kulturní veřejnosti už známá. Sem vedou počátky jeho výtvarné tvorby a s tímto městem jsou spojené jeho první výstavní aktivity v roce 1913," připomněla autorka koncepce výstavy Anna Oláhová.

Hodonínská galerie ve spolupráci se Slovenským národním muzeem v Martině Muzeem Martina Benky připravila rozsáhlou výstavu jednoho ze zakladatelů slovenské výtvarné moderny, a to u příležitosti stodvacátéhopátého výročí jeho narození. „Reprezentativní výběr více než sta výtvarných děl, několika skic z rané tvorby, studie slovenské krajiny a krojů představují Benkovo malířské umění v té nejcharakteris­tičtější podobě," upozornila Oláhová.

Návštěvníci se mohou těšit především na zachycení slovenské přírody a monumentálních přírodních scenérií ve vzájemné souhře s člověkem. „I když Benka prožil devětařicet let v Praze, tak jsou téměř všechna díla tematicky slovenská. Výstavní premiéru tady mají některá díla z autorových úplných začátků," sdělila vedoucí Múzea Martina Benku.

Ten se do hodonínské galerie vrací téměř po třiceti letech. „Naší snahou je představit Benkovo výtvarné dílo v té nejreprezenta­tivnější podobě, s orientací na regiony Slovenska, které měl umělec tak nesmírně rád," dodala Oláhová.