Návštěvníci se ale mohli také něco přiučit. Na místě byla řezbářská a výtvarná dílna nebo výrobce šperků.