„Narodil se na severní Moravě, závěr života je však spojen s Uherským Hradištěm a často také pobýval v Hodoníně a jeho okolí v souvislosti s jeho angažmá ve spolku Sdružení výtvarných umělců moravských," sdělila kurátorka Ilona Tunklová.

Na hodonínské výstavě Rapsodie volné přírody je k vidění sto třicet pět obrazů, kreseb a grafik. „V obecném povědomí je jméno Stanislava Lolka často spojováno také s jeho tvorbou inspirovanou loveckou tématikou, neboť myslivost byla jeho celoživotní vášní. Návštěvníci mají také možnost zhlédnout některé jeho osobní předměty nebo rukopis jeho Loveckého deníku, do kterého si zapisoval své dojmy a zážitky z pobytů ve svém revíru na Slovensku," pozvala kurátorka.

Příchozí mohou Lolkova díla v hodonínské galerii obdivovat do šestadvacátého června.