Ta byla slavnostně zahájena páteční vernisáží. Lidé na výstavě mohou spatřit také proslulá exlibristická díla tohoto světově uznávaného českého grafika.

„Vystavuji zde také díla z mé volné tvorby, která tvoří zhruba padesát procent mé práce. Lidé však mohou vidět také ilustraci,“ uvedl Jiří Neuwirt.

Inspiraci pro svá díla podle svých slov bere hlavně ze svých pocitů a věcí, které jej zajímají.

„Kupříkladu jsou zde díla s názvem Hostiny Koprofágů. To je taková moje reakce na dobu, ve které žijeme. Všem jde jen o peníze. Takže já z toho cítím jakýsi exkrement, který ale ironizuji. Snažím se to spíš glosovat, než nenávidět,“ nastínil autor.

Jiří Neuwirt vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Po ukončení studií se věnoval uměleckému kovářství a medailérství.

V průběhu let se však stále více jeho zájem soustřeďoval na grafiku a souběžně rozvíjel ex libris. Ten jej dovedl až na pole mezinárodního uznání.
„V současnosti se věnuji jak grafice, tak i malbě,“ poznamenal Neuwirt.

Mezi jeho největší mezinárodní úspěchy patří například třetí hlavní cena v soutěži The IWA Foundation Czechoslovakia – Eros v EX LIBRIS v Havířově a spostu dalších.

Výstava v městské knihovně potrvá až do 27. února.