„S obrazy Zdeňka Hudečka se setkáváme už čtyři desítky let. Než se odvážil představit své výtvory na veřejnosti, měl za sebou léta tvůrčí práce a období, v němž hledal a zkoušel najít svůj názor,“ píše se o autorovi na webových stránkách městského kulturního střediska ve Veselí nad Moravou.

„Jak sám autor připouští, důležitou zásluhu na jeho tvůrčí profesi měl jeho otec, který jako malíř – samouk měl nepochybně výtvarné nadání a dokázal správně odhadnout, že jeho syn má předpoklady pro umělecké celoživotní uplatnění,“ doplňují. Výstavu je možné shlédnout do sedmého června.