Děvčata ze souboru Podkověnka, Krušpánek a Lúčka vynesla smrtku ze vsi a zpátky do obce přinesla posla jara – ozdobený stromeček létečka. Morenu děti zapálily a hodily do potoka, chlapci po ní pak ještě podle zvyklostí házeli kamení.