„Naše muzeum chce pomocí této přiblížit zdravým lidem svět nevidomých, neslyšících a svět z invalidního vozíku,“ upozornil Tomáš Gronský z Masarykova muzea. Kromě brněnského Dětského muzea, kde vznikla myšlenka udělat na toto téma výstavu, se na projektu podílí dalších patnáct institucí. „Ty ochotně zapůjčily exponáty, a to nejenom na dívání, ale také na vyzkoušení,“ sdělil Gronský.