I proto se do organizování zapojilo i Masarykovo muzeum v Hodoníně. Pod vedením autorky projektu Ireny Ráček děti z ČR a Rakouska malovaly technikami s využitím přírodních jílů. Na české straně se zúčastnilo šestnáct škol, především z jižní Moravy. Mezi oceněné se dostalï například žáci ze ZUŠ Dolní Bojanovice, Církevní ZŠ Veselí nad Moravou, ZŠ TGM Čejkovice, ZUŠ Hodonín, Purkyňova gymnázia Strážnice či ZŠ a MŠ Ratíškovice. Výběr oceněných děl je nyní k vidění v Radniční galerii v Kyjově.