Podle něj bylo v českých zemích před osmi sty padesáti roky založeno velkopřevorství, které je nejstarší na celém světě.

Kromě zbraní vztahujících se k bojové historii řádu návštěvníci v Hodoníně uvidí další předměty kladoucí důraz na řád jako svrchovaný stát. Jedná se o jediný rytířský řád, který v současné době uznává sto čtyři země jako nezávislý stát.