Ta ale pro archeology nebyla tak zajímavá, jako to, co se nacházelo pod ní. „Objevili jsme tady odpadní jámu z doby bronzové. Ještě je brzy na podrobné hodnocení, ale odhaduji její stáří asi na tři tisíce let,“ řekl archeolog Masarykova muzea František Kostrouch. Ten v jámě našel spousty drobných předmětů, většinou úlomků nádob.