Přímo pohádkový začátek oslavy svých šedesátých narozenin prožila zpěvačka, když dostala velmi originální dárek – projížďku kočárem taženým koňmi. Oslava, jenž se konala v usedlosti Ladronka, která byla přísně střežena před nezvanými hosty a médii, přišlo na tři sta gratulantů.

Vybrané pochoutky, značková vína, diskotéka a především cimbálová muzika Slovácko mladší přispěla k vynikající náladě, která pokračovala až do ranních hodin.

Slovácko ml. - Cimbálová muzika z Mikulčic s primášem Petrem Maradou

Cimbálová muzika vznikla v srpnu roku 2000. Většina jejich muzikantů původně působila v cimbálové muzice "Fialka" při Kulturním domě v Hodoníně, kterou vedl pan Přemysl Líčeník.

Název "Slovácko ml." nevznikl náhodou. Chtěli bychom být pokračovateli tradic, které v lidové hudbě v naší obci již od 1. března 1965 úspěšně rozvíjí dnes již legendární cimbálová muzika "Slovácko", vedená právě Přemyslem Líčeníkem.

Dva z členů cimbálové muziky "Slovácko ml.", Milan Maláník a Tomáš Dvořáček, jsou synové muzikantů cimbálové muziky "Slovácko". Další dva muzikanti, Petr Marada a Jan Kosík ml. , jsou vnuci známého lidového zpěváka na Podluží Jendy Kosíka, který s cimbálovou muzikou "Slovácko" dlouhá léta spolupracuje. Tyto skutečnosti a zkušenosti jejich předchůdců jsou pro ně velikým závazkem.

Cimbálová muzika také velmi úzce spolupracuje s proslulým zpěvákem Jožkou Šmukařem.