Hudební nosič vznikl díky podpoře Americké obchodní komory v České republice projektu Základní školy T. G. Masaryka v Šardicích Let's sing and talk together (Zpívejme a mluvme společně). „Byl sepsaný v anglickém jazyce a jeho cílem byla spolupráce dětí s obecním zastupitelstvem, místními spolky a staršími lidmi. Zároveň také pořádání kulturních vystoupení pro veřejnost, sbírání lidových písniček a vytvoření CD, na kterém budou písně uchované dalším generacím," informovala zástupkyně ředitele školy a koordinátorka projektu Jana Paušová.

Po jeho schválení Šardičtí ze získaných peněz nakoupili hudební nástroje a vybavili učebnu hudební výchovy. „Ve spolupráci s radnicí a místními spolky jsme uspořádali několik vystoupení a besedy se šardickými důchodci ve škole. Dva, kteří patří k nejstarším obyvatelům obce, jsme navštívili v jejich domovech," upozornila Paušová.

Žáci si tak při setkáních mohli od starších lidí vyslechnout vzpomínky na jejich dětství. „Ti pak zpívali písničky, které si děti zapisovaly," podotkla pedagožka s tím, že se následně na zvukovém nosiči snažili zachytit místní tradice v písních zpívaných v Šardicích od nepaměti. „Při nahrávání jsme využili ochoty a pěveckého umění obyvatel obce napříč všemi generacemi. Zpěváci byli převážně z naší školy, hudební doprovod jim zajišťovala Mladá cimbálová muzika," dodala koordinátorka.

S některými skladbami pomohli mužáci a Mladé ženy ze Šardic. CD je k zakoupení v šardickém obecním úřadě a na Základní škole T. G. Masaryka.