„Jeho práce je náročná. Nesmírné soustředění vyvažuje tím, že má ušlechtilého koníčka. Jiří Keprt nalezl zalíbení v půvabné krajině rybníků a lužních lesů. V nich hledá krásu. Tvoří akvarelem, což je velmi těžká výtvarná technika,“ popsal svého kolegu malíř Antonín Vojtek.

Jak prozradil, Keprt k němu často chodil pro radu.