Předlohou se jim stala aktuální výstava Petra Kvíčaly, která nese název Krása. „Na závěr každého školního roku máme takzvané specializované kurzy na gymnáziu, kde si studenti ze všech ročníků vyberou buď výtvarný, filmový nebo přírodovědný kurz. Já jsem zde dnes se studentkami výtvarného kurzu,“ uvedl profesor Jaroslav Žák.

Galerijní animace je koncipována jako program, při kterém nezůstávají účastníci v roli pouhých pozorovatelů, ale stávají se aktivními tvůrci. „Cílem má být seznámení s uměleckým dílem, probuzení zájmu, zařazení do kontextu v dějinách umění a především vlastní citový zážitek z výtvarného tvoření,“ vysvětlil Žák.

Díla studentek budou vystavena v areálu Purkyňova gymnázia.