Další díly seriálu vpravo

Zaniklou ves Ranšperk připomíná stejnojmenný hrad. Jeho pozůstatky jsou u Vřesovic stále patrné. Vesnice ležela zřejmě v jeho těsné blízkosti.

Vznik osady s německým jménem odhaduje historik Rudolf Hurt v knize Kyjovsko na 13. století. „Ústup lesů na Kyjovsku souvisí s kolonizační činností 13. století, která vedla nejen ke vzniku několika Lhot, ale i osad německých názvů, jako byly Schönstrass či Ranšperk,“ uvádí Hurt. Obce s německými názvy historik považuje na Slovácku za nejmladší.

Patřila klášteru

Obec je na některých místech vzpomínaná i jako Ranzberk a dokonce i Lanšperk. Zřejmě první písemná zmínka je datovaná do roku 1370. Tehdy ji podle Hurta markrabě Jan Jindřich odkázal spolu s lesy klášteru sv. Tomáše v Brně. „Klášteru ale nepatřila celá ves, nýbrž jen dvě třetiny,“ uvádí Hurt.

Poslední třetina putovala ve 14. a 15. století od majitele k majiteli. Vedly se kvůli ní i spory. Především mezi augustiniány a Annou z Labut. Podle doslovného přepisu jednoho z tehdejších dokumentů uveřejněných na stránkách www.cormier.cz se Anna soudila s mnichy čtyřicet let, a to jen z ženské ješitnosti. Právě v tomto zápisu ves označuje jako Lanšperk.

Podle Hurta Ranšperk zanikl už za husitských válek, za jejichž konec je považován rok 1436. Vklad v zemských deskách provedený Annou z Labut v roce 1474 uvádí ves už jako pustou. Poté splynula s územím sousedních Vřesovic. Totéž potvrzuje i Vladimír Nekuda v knize Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Tentýž vklad ale uvádí jako provedený v roce 1464.

„Poslední zmínku o vsi Ranšperku máme z roku 1564, kdy ji klášter spolu s Vřesovicemi zastavil městu Kyjovu. Jak hluboko zašlo brzy povědomí o existenci zvláštní vsi Ranšperka kolem roku 1530, o tom nám podává jedinečné svědectví nedatovaný, ale do této doby se hlásící urbární výtah, podle něhož vřesovická obec dávala klášteru 2 zl. Ročního platu ze štěpnice Ranšperku. O Ranšperku jako samostatné vsi není v něm už ani zmínky,“ uvádí Hurt.

O hradu se nevědělo

Pozůstatky zmíněného hradu Ranšperk jsou u Vřesovic stále patrné. Podle serveru Hrady.cz se nacházejí na chřibském kopci zvaném Hrádek asi jeden a půl kilometru severozápadně od středu Všesovic.

Miroslav Plaček ve své Ilustrované encyklopedii moravských hradů, hrádků a tvrzí uvádí, že pozůstatky byly objeveny teprve v roce 1983.
„Jde o dobře zachovaný centrální pahorek oválného tvaru o rozměrech třicet krát patnáct metrů. Obíhá jej příkop a val. Na severu, na nejpřístupnější straně, byl ještě jeden val s příkopem. Stavby hradu byly zřejmě dřevěné,“ popisuje místo Plaček.