Autorem publikace, která obsahuje sto padesát šest barevných vyobrazení, je strážnický historik Jiří Pajer.
„Kniha obsahuje dobové pohlednice a reprodukce, které se v dřívější době vydávaly,“ říká autor.

V díle převládá tematika slavností a svátečních okamžiků. „Na pohlednicích je zobrazena například jízda králů či cyklus z poutí na svatého Antonínka,“ nastínil Pajer. Menší zastoupení mají pohlednice, na kterých se objevuje tematika prací, a to jak domácích, tak i polních. „Jeden motiv ukazuje například i úvodnice, což byly ženy, které uváděly dítě ke křtu,“ řekl autor.

Kniha, která začíná textem, jenž přibližuje Uprkův život, vyjde v českém a anglickém jazyce. Kromě příznivců Uprkova díla tak bude nejspíš určena také turistům a zahraničním návštěvníkům.

Na vzniku díla se podílely obce ze Slovácka, Galerie Joži Uprky ve Veselí nad Moravou a Místní akční skupina Strážnicko.
Publikace, která vyšla v nákladu tři tisíce kusů s téměř sto šedesáti barevnými vyobrazeními, bude od středy k dostání pouze ve strážnickém městském muzeu, dále přímo u autora a v hodonínském knihkupectví Zdeny Dvořákové.