„Kromě ní se v dopoledním programu představí Mladá muzika ze Šardic, Orchestr mladých Základní umělecké školy Hranice, Cajlané – Pezinok ze Slovenska, Svatobořáci a Fyrobemusig ze Švýcarska," zvou pořadatelé, kterými jsou obec Ratíškovice a Osvětová beseda Ratíškovice.

Od dvou hodin odpoledne se milovníci dechové hudby mohou těšit na Mistříňanku, Veselou muziku z Ratíškovic, Stříbrňanku, Křídlovanku z Čech a na Vacenovjáky a Žadovjáky. „Program budou konferovat Růžena Dobešová, Karel Kopřiva a Karel Heger," dodávají pořadatelé. Celodenní festival ukončí monstrkoncert. (rak)