Fotografové, kteří mají zájem o soutěž, ve které je první cenou vracovský krojový šátek, se mohou obrátit na tamní kulturní dům.

Je potřeba odevzdat fotografie ve formátu třináct krát osmnáct centimetrů. Uzávěrka je třiadvacátého listopadu.

Soutěž není určena jen místním. Hodový výbor vyzývá k účasti všechny, kteří rádi fotografují.

Po listopadovém vyhlášení výsledků pořadatelé uspořádají výstavu všech soutěžních snímků.