„Je to zároveň pozvání na derniéru představení,“ upozornila na poslední možnost zhlédnutí hry Andrea Červenková z Obecního úřadu Dolní Bojanovice. Ta také vyzdvihla, že bojanovický divadelní soubor získal za představení Cesty zarúbané na letošním folklorním festivalu ve Strážnici Cenu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010.

Fanoš Mikulecký složil zpěvohru už v roce 1945. Jde o pásmo lidových písní, které Mikulecký seřadil tak, aby měly dějovou linii.

Hudební doprovod při představení zajistí cimbálová muzika Zádruha. Poslední představení Cesty zarúbané začíná ve dvacet hodin na dvoře kulturního domu ve Staré Břeclavi. (hv, já)