Své soubory přivedli učitelé Miloslav Procházka, Jiří Pimek a Roman Kohoutek, aby předvedli četnému publiku skladby, se kterými soutěžily. Miloslav Procházka přivedl na jeviště soubory hned tři.

Jako první zahrálo kvarteto ve složení: Karel Kořínek, Jakub Grufík, Zbyněk Pavluš, Filip Šíl. Potom se představil kvintet: Lukáš Jestřáb, Kryštof Neduchal, Ladislav Pavluš, Ondřej Pavluš, Radim Hromádko. Jako poslední pod vedením učitele Procházky zahrálo žesťové trio ve složení: Alena Valčuhová, Jakub Grufík a Zbyněk Pavluš.

Všechny tři soubory, ač v malém složení, zahrály virtuózně, proto byly také po zásluze odměněny porotou. Kvarteto získalo v okresním kole 1.místo a také 1.místo v kole krajském. Stejně úspěšná byla i skupinka druhá – kvintet, které rovněž vyhrálo první místo v okresním i krajském kole. Trio pod vedením Miloslava Procházky dosáhlo až na metu nejvyšší, zvítězilo v ústředním kole v Liberci a stalo se absolutním vítězem.

Druhou skupinou byl dechový orchestr Základní umělecké školy Kyjov, který v letošním roce ve Veselí nad Moravou, v soutěži ZUŠ, získal 1.místo a v celostátním kole v Letovicích obdržel 2.místo a diplom za zlaté pásmo. Na tomto koncertu pod vedením Jiřího Pimka předvedl devět skladeb.

Zpěvačky a křídlovky

Po krátké přestávce se jeviště rozzářilo. To právě nastoupila Mladá muzika Šardice v krásných krojích s uměleckým vedoucím a dirigentem Romanem Kohoutkem. Soubor má ve svém kolektivu šest zpěvaček. Jsou jimi Adéla Karlíková, Ivana Kopřivová, Barbora Holešínská, Petra Foretníková a sestry Alena a Ludmila Valčuhovy. Poslední jmenovaná dvojice kromě zpěvu hraje také na křídlovky. Ve svém kolektivu má muzika také dva nadějné autory: Zdeňka Mikela a Jakuba Krejčího.

Na kyjovský koncert přijal pozvání od ní sólista Vlado Kumpán, absolvent Bratislavské akademie múzických umění ve hře na trumpetu a kapelník Kumpánových muzikantů. Zahrál si s kapelou tři skladby, které měly u publika velký úspěch. Výkon Vlada nikterak nezastínil výkon Mladé muziky a jejích sólistů. Kapela uvedla program, se kterým soutěžila, proto také zařadila skladby koncertního charakteru. Ve skladbě Na Perském trhu se představili s obdivuhodným výkonem tenorista Ondřej Pavluš a trumpetista Jiří Salajka. Vynikajícím způsobem kapela zahrála skladbu Šavlový tanec od Arama Chačaturjana. Obrovský úspěch měla skladba Tenkrát na západě, kde se sólistou Vladem Kumpánem výborně zahrál Ondřej Pavluš .Celé vystoupení Mladé muziky ze Šardic mělo velký úspěch. Svědčil o tom i obrovský potlesk publika.

ANTONÍN PAVLUŠ