Právě v Mikulčicích totiž Jaroslav Jurčák dlouhá léta žil, a to už od dětství, kdy tady zažil válku. Do obce na Podluží se přestěhoval z rodných Valtic. Střední uměleckoprůmyslovou školu studoval v padesátých letech v Uherském Hradišti u profesora Jana Habarty. Následovalo studium na Akademii výtvarných umění v Praze. Tamtéž absolvoval i čestný rok. Získal Cenu AVU v oboru sochařství.

Tvořil monumentální i komorní plastiky z kamene, bronzu, cínu, dřeva i kameniny. Kromě toho se věnoval i medailérství.

Mezi jeho nejvýznamnější díla patří busta Jana Amose Komenského v Žeravicích, pamětní deska Ludvíka Ehrenhafta ve Veselí nad Moravou, busta Fanoša Mikuleckého v mikulčickém kulturním domě, pomníky padlým ruským vojákům v Hruškách či zemřelým ve Frýdlantu nad Ostravicí. „V paměti hodonínské veřejnosti patrně nejvíce utkvělo jeho citlivé architektonické řešení znovu instalovaného pomníku T. G. Masaryka od Aloise Bučánka nebo pamětní deska TGM, umístěná na portálu budovy v místě, kde stával Masarykův rodný dům," přiblížila kurátorka Galerie výtvarného umění v Hodoníně Ilona Tunklová. Jeho práce jsou také v soukromých sbírkách v Německu, Švédsku, Itálii, Francii, Rusku, Rakousku a USA.

Mezi jeho poslední díla patří pískovcová socha svatého Urbana u Těšických búd a více než dvoutunový památník v hodonínských Velkých kasárnách se dvěma plastikami symbolů armád České republiky a rakouského císařství. „Slavnostní odhalení památníku se uskuteční třetího listopadu u příležitosti sto třicátého pátého výročí oficiálního dokončení výstavby kasáren," informovala Martina Trumpešová z oddělení vnějších vztahů hodonínské radnice.