Tepelná čerpadla vzduch-vzduch mají velmi jednoduchý princip činnosti. Ve skutečnosti se jedná o obrácenou klimatizaci. Mechanismus je navržen tak, aby odebíral teplo z okolí domu, dále ho zahřál na potřebnou teplotu a přenesl do místnosti. Tato tepelná čerpadla jsou navíc poměrně levná, jejich instalace není náročná a k zajištění provozu je potřeba pouze elektřina.

Tepelné čerpadlo - popis funkce a jednotlivých komponent:

Zdroj: Youtube

1. Dostatečný prostor

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá teplo pro váš dům z venkovního vzduchu. Aby docházelo k optimálnímu provětrávání a dokázalo si nasát čerstvý vzduch, doporučují výrobci umístění minimálně ve vzdálenosti třicet centimetrů od stěny.

„Před čerpadlem doporučujeme zachovat minimálně tři metry kvůli dostatečnému odfuku, protože pracuje s velkým množstvím vzduchu a při nedodržení této zásady může docházet ke zpětnému nasávání ochlazeného vzduchu. To způsobí klesající účinnost zařízení,“ říká Lukáš Petr, technická podpora z Asociace pro využití tepelných čerpadel.

Stěny vyvýšených záhonů dozdili ze ztraceného bednění.
Bazén nevyužívali, tak ho proměnili ve vyvýšené záhony. Už sklízí první úrodu

Tepelné čerpadlo by navíc mělo být snadno přístupné ze všech stran kvůli údržbě. Velké vzdálenosti od zdí nebo jiných budov jsou vždy lepší než úzké prostory. Nepříznivým místem pro instalaci tepelného čerpadla je vždy tam, kde může být narušena cirkulace vzduchu. Totéž platí pro různé prohlubně, v nichž se mohou tvořit kapsy studeného vzduchu.

2. Protihluková opatření

Přestože jsou ventilátory a kompresory velmi tiché, vydává každé tepelné čerpadlo hluk. Neměli byste ho proto umisťovat přímo pod okno ložnice nebo vedle obytných místností, kde si přejete obzvlášť tiché prostředí.

„Pokud je tepelné čerpadlo před stěnou, bude se zvuk odrážet a bude proto vyšší i hluk. Lepší variantou je umístění ve volném prostoru na zahradě. Je nutné počítat s tím, že musí být splněny hygienické normy, což znamená 50 decibelů pro denní provoz a 40 decibelů pro provoz noční,“ uvádí Lukáš Petr s tím, že některé ventilátory je možné přepnout do nočního režimu, při němž jsou sníženy otáčky.

Jednotku neumisťujte ani v těsné blízkosti sousedova pozemku nebo domu. Můžete z toho mít nepříjemnosti a patálie s měřením hlučnosti hygienickou stanicí.


Nahrává se anketa ...

3. Krátké vzdálenosti ušetří energii i náklady

Na jedné straně jsou u venkovního tepelného čerpadla důležité určité prostorové parametry, na té druhé je výhodné dodržet co nejkratší možné vzdálenosti mezi vnitřní a venkovní jednotkou.

„Při větších vzdálenostech dochází k tlakové ztrátě. Ideální je mít venkovní jednotku přímo za technickou místností,“ říká Martin Patočka, vedoucí servisního technického oddělení TC MACH. I vzdálenější instalace se ale podle něj dá vyřešit, je to ale nákladnější a pracnější. Rozumnou maximální vzdáleností je podle něj 15 metrů bez navyšování dimenze potrubí i výkonu oběhového čerpadla.

„U novostaveb s tepelnou ztrátou do 10 kW se vejdete i ve vzdálenosti 20 metrů do základní řady oběhového čerpadla. Promítne se to ale navýšením spotřeby elektrické energie zhruba o patnáct až dvacet procent,“ říká Lukáš Petr.

Ploché střechy jsou pro kreativní umístění vzduchových tepelných čerpadel dobrou volbou. Umožňují totiž krátké vzdálenosti od tepelného čerpadla do domu, a tím i méně ztrát tepla. Stejně jako u střech garáží musí splňovat požadavky statiky.

Vhodná místa venkovní instalace- Nepoužívané strany domu: tepelné čerpadlo neruší ani není vizuálně nevhodné. Mnoho majitelů domů umisťuje svou venkovní jednotku na předzahrádku, která je využívána méně než odpočinková část zahrady.
- Přístřešek pro auto: je potřeba zajistit volný přívod vzduchu. Uvnitř garáže nebo zahradního domku není výměna vzduchu pro venkovní jednotku dostatečná.
- Střecha domu nebo garáže: obvykle splňuje statické požadavky pro umístění. V případě přístřešků pro auta nebo zahradních přístřešků svou volbu nejprve konzultujte se statikem.

4. Proudění vzduchu a světové strany

Roli v umístění hraje i orientace tepelného čerpadla. Vzduchové tepelné čerpadlo totiž nasává venkovní vzduch na jedné straně, odebírá z něj teplo a pak studený vzduch vyfukuje na druhou stranu. Aby vás a vaše sousedy tento proud chladného vzduchu nerušil, mělo by být místo instalace tepelného čerpadla vzdáleno alespoň tři metry od teras, chodníků či sousedního pozemku.

Majitelé domů by také měli při výběru správného místa instalace věnovat pozornost směru větru. Čím chladnější je přiváděný vzduch, tím více musí tepelné čerpadlo pracovat, aby dosáhlo požadovaného výkonu.

Začínat by se mělo od bodu 0. Chyba si vyžádá vícenáklady nebo nechtěné kompromisy
Znát bod nula se vyplatí. Kutilové chybují hned na začátku stavby

„Pro účinnost je nepříznivé, pokud výtlačná strana směřuje přesně do směru, odkud často vane silný vítr, protože v zimních měsících může být u venkovních jednotek potíž s odtáváním. Naopak jižní strana, kde se předpokládá osvit, je pro provoz výměníku lepší,“ říká Martin Patočka. Umístění venkovní jednotky na jižní stranu pomůže výměník ohřát a tím zvýšit jako výkon.

5. Odvod kondenzátu

Půdní podmínky jsou při instalaci tepelného čerpadla důležitým faktorem. Při jeho provozu vzniká voda, která se vysráží na žebrovém výměníku. U propustných zemin postačí potrubí pro odvod kondenzátu umístit svisle do země asi metr hluboko. V případě velmi těžkých půd byste měli zajistit drenáž pro prosakování nebo odvedení kondenzátu do nezamrzající kanalizace.

Usazování okenních rámů.
Astronomickým cenám se vysmáli. Dřevěná okna si vyrobili sami, sotva za polovinu

„Buďto se to řeší tak, že je to tepelné čerpadlo usazené na betonových patkách a pod ním je vysypaný štěrk nebo kačírek. Záleží ale na oblasti, na horách je dobré podmínky dimenzovat na větší odtávání v zimních měsících. Druhou variantou je, že pod výměníkem se nainstaluje odkapní vana, kde se kondenzát sbírá, a odkud je následně odváděn do svodu pro dešťovou vodu,“ říká Lukáš Petr.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová