Předchozí
1 z 5
Další

Za jeho vznikem v nivě říčky Kyjovky stojí jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické a zvláště pak její dva členové Přemysl Heralt s Gašparem Čamlíkem. Před patnácti lety začal vznikat první ptačí park v České republice Josefovské louky u Jaroměře. A nyní uzrála doba vybrat další místa. „Jedním z nich jsou právě Kosteliska u Dubňan,“ říká ekolog Přemysl Heralt, který tak už u Kyjovky prochází vodou a nad hlavou mu ve větru šustí rákosiny.

Ptačí park Kosteliska u Dubňan. Přemysl Heralt.Zdroj: Ondřej Ryška

Tato lokalita už zhruba dvě desetiletí pustla a nikdo na ní nehospodařil. To se pomalu mění využitím tradičních způsobů hospodaření za pomocí ovcí a koz. A v budoucnu má tento ptačí park nad Jarohněvickým rybníkem být lokalitou, kde se bude zadržovat voda a hospodařit citlivě s ohledem na přírodu. Mají se tak rozšířit vhodné podmínky nejen pro ptactvo, ale i pro další druhy živočichů a rostlin. „Cílem nebude produkce, ale péče o druhovou rozmanitost,“ podotýká Heralt.

Ptačí park Kosteliska u Dubňan. Přemysl Heralt. Foto: Ondřej RyškaZdroj: Ondřej Ryška

V současnosti ale ornitologové vlastní nebo mají v užívání několik pozemků, aby tak mohli začít s péči o ně. „Některé plochy jsme pokosili a odstranili náletové dřeviny, provedli cílený ořez některých stromů a začaly se tady pást ovce a kozy. Chystáme dobrovolnickou brigádu a hledáme zdroje na zajištění další péče,“ přibližuje Heralt.

Ptačí park Kosteliska u Dubňan. Foto: Ondřej RyškaZdroj: Ondřej Ryška

Na Kosteliskách, kde se snoubí vodní plochy, rákos, louky i lesíky, už provedli také biologický průzkum. Ví už o desítkách cenných druhů, z nichž někteří patří k velmi vzácným. „Zmínit mohu třeba výskyt pijavky lékařské, vrkoče bažinného, hnízdění vodoušů rudonohých či čejek chocholatých. Populace těchto druhů jsou malé, soustředěné do zbytků stále ještě hodnotných ploch, lokalita však má velký potenciál a při vhodné péči se jejich populace budou rozvíjet,“ je přesvědčený zkušený ekolog a odborník na mokřady.

Ptačí park Kosteliska u Dubňan. Foto: Ondřej RyškaZdroj: Ondřej Ryška

Pro ptačí park chtějí s ornitology získat ucelené území o rozloze desítek hektarů. Ty ale nemají být jen rájem ptáků. „Park zároveň zůstane územím přístupným lidem, což bychom rádi v budoucnu podpořili i budováním drobných doprovodných prvků mezi něž patří zpevněné chodníky, odpočívadla, pozorovatelny ptáků či informační místa,“ říká Heralt. Základní tým ptačího parku tvoří zhruba šest lidí. „Ale další se podílejí dílčími činnostmi. Velmi významná je účast dobrovolníků,“ upozorňuje Heralt. Právě toho si cení jak on, tak jeho kolega a jednatel jihomoravských ornitologů Gašpar Čamlík. „Jako úspěch už teď můžeme vnímat zejména to, že se nám podařilo najít spřízněné lidi a obce, která nám fandí, a ptačí park se tak stává společným projektem, což je nesmírně důležité,“ dodává Čamlík. 

Ptačí park Kosteliska u Dubňan. Foto: Ondřej RyškaZdroj: Ondřej Ryška