Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení.
Chci předplatné
Deník

Naši prvňáčci: V Mutěnicích učí pro život, nadané žáky i ty pomalejší

/FOTOGALERIE/ Škola pro všechny, to je hlavním cílem výuky na základní škole v Mutěnicích. Pokračovat v utváření příjemného a přátelského prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí.

„Chceme, aby systém výuky vyhovoval všem dětem, rodičům, veřejnosti a to obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, vztahy ve škole i mimo ni,“ uvedla ředitelka školy Marie Kujová.

Pedagogové se snaží o propojení učiva se skutečným životem a rozvíjí otevřené partnerství i s veřejným životem a obyvateli. „Škola tak tvoří sociální systém s mnoha vnitřními i vnějšími vztahy. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek jsou velmi důležité,“ poznamenala ředitelka.

Anglický jazyk se děti učí už od druhé třídy, hravou formou založenou na osvojování jednoduché slovní zásoby. Od šesté třídy se mohou zájemci učit i německý jazyk. Zabývají se také výpočetní a komunikační technikou, dovednosti získané z těchto hodin jsou maximálně využívány v ostatních předmětech. „Počítače provázejí našeho žáka od první třídy, každá z nich může využívat softwarové vybavení téměř ve všech vyučovacích předmětech,“ podotkla Kujová.

Do vzdělávání jsou zařazeni i žáci s vývojovými poruchami učení a lehkým mentálním postižením. Individuálně se jim věnují odborníci, s nimiž škola spolupracuje. Pozornost je věnována i mimořádně nadaným žákům. „Tito žáci mají možnost individuálně pracovat na počítačích, s internetem, naučnou literaturou, dostávají náročnější samostatné úkoly nebo pomáhají s přípravou materiálů pro ostatní žáky,“ doplnila ředitelka.

Nedílnou součástí školy je činnost školní družiny a školního klubu s nabídkou zájmových kroužků. 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky