více >>
Deník

Naši prvňáčci: Žákům v Čejkovicích poradí se strategií učení i jak řešit potíže

Čejkovice – Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice poskytuje dětem kvalitní základní vzdělání. „Důraz klademe na bezpečnost žáků, dobré vztahy mezi učiteli a žáky i mezi dětmi navzájem. A také na efektivní spolupráci s rodiči,“ uvedla ředitelka školy Jana Paušová. Výuku zajišťují kvalifikovaní pedagogové, kterým pomáhají asistenti.

„Anglický jazyk vyučujeme od prvního ročníku formou hry. Nabízíme širokou škálu kroužků. Posilujeme roli třídního učitele a od čtvrtého ročníku jsme zavedli třídnické hodiny. Bezpečnost zajišťuje vstupní čipový systém a asistent prevence kriminality,“ upřesnila ředitelka.

Moderní budova školy se nachází v klidné části obce. Žáci mají k dispozici učebny s interaktivními tabulemi, dvě tělocvičny, plavecký bazén a víceúčelové hřiště. Školní družina zajišťuje ranní i odpolední provoz. Ve školní jídelně se žáci stravují zdravými svačinami a obědy. Pedagogové spolupracují s místní mateřskou školou a zájemci navštěvují pobočku ZUŠ Hodonín, která sídlí v budově školy. Na chodu školy se podílí i žákovský parlament. „Vedeme žáky k účinné komunikaci a spolupráci. Naše škola jim umožňuje osvojit si strategie učení, vedeme je k logickému myšlení a řešení problémů a motivujeme k dalšímu vzdělávání,“ zakončila ředitelka Jana Paušová.

1. třídu Základní školy T. G. Masaryka Čejkovice učí Marie Hromková (vlevo) a školní asistentka Jiřina Michnová.

1. třídu Základní školy T. G. Masaryka Čejkovice učí Marie Hromková (vlevo) a školní asistentka Jiřina Michnová.

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky