více >>
Deník

Naši prvňáci: Děti učí praktickým a sociálním dovednostem

Dubňany – Do Základní školy v Dubňanech nastoupilo v letošním roce celkem 56 dětí do dvou prvních tříd.

„Celkem má naše škola 466 žáků a řadíme se tedy mezi větší školy v okrese. Ve škole vzděláváme všechny žáky dle jejich možností. O tom svědčí i to, že máme dnes integrovaných 70 žáků, kterým při vzdělávání pomáhá osm asistentů pedagoga. Celkem je na škole 54 zaměstnanců,“ vypočítal ředitel školy Pavel Prošvic.

Výuka ve škole je podle něj zaměřena především na praktické využití vědomostí, sociální dovednosti a návyky v životě. „Stejně jako jiné školy i my se potýkáme s celou řadou problémů. S nekázní žáků, šikanou a podobně. K jejich řešení se snažíme zaujímat aktivní postoj, zveme do školy odborníky, spolupracujeme s rodiči. Přes veškerou snahu stále více narážíme na problémy pramenící z rodinného zázemí. Rodiče místo toho, aby se věnovali dětem, věnují svůj čas hromadění materiálních statků. Děti pak mají problém se vyjadřovat, chovat se ve společnosti, ti menší vůbec mluvit. Za to perfektně ovládají mobil a počítačové hry. Večery děti místo s rodiči a přáteli tráví na sociálních sítích s cizími lidmi,“ podotkl ředitel školy.

Snaží se s pedagogy připravit děti na život tak, jak je v mottu školy: Vzdělání je dovednost vyznat se v životě. „Po vyučování nabízíme širokou škálu odpoledních aktivit ve čtyřech odděleních školní družiny a ve školním klubu. Jsme zapojeni do programu GLOBE, Les ve škole, Tereza, jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS, účastníme se projektu EU – Šablony,“ vyjmenoval Pavel Prošvic.

Mezi tradiční akce školy patří adaptační kurzy, Vánoční jarmark, Dubňanská laťka, lyžařský kurz, kurz plavání a Hry bez hranic. „Výtěžky z těchto akcí podporujeme projekt Bez mámy, v němž pomáháme sirotkům v Africe, a nadaci Krtek při dětské onkologii v Brně. Naši žáci pravidelně jezdí na exkurze, navštěvují divadla, ekocentra, při výletech poznávají zajímavá místa naší země. Výuku jazyků zdokonalují při pobytech ve Vídni a v Anglii,“ zakončil ředitel školy.

Žáky 1. B třídy Základní školy Dubňany učí Markéta Moravcová.

Žáky 1. B třídy Základní školy Dubňany učí Markéta Moravcová.

Autor: archív školy

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky