více >>
Deník

Naši prvňáci: Otevřením školy oslavili 50. výročí panování Františka Josefa I.

Petrov – Historie Základní a Mateřské školy v Petrově se začala psát před více než sto lety v roce 1775. Dalším z klíčových mezníků byl rok 1908.

„Tehdy dokončili stavba nové školní budovy. Slavnostní otevření se konalo 18. října na památku padesátiletého panování císaře a krále Františka Josefa prvního,“ informovala ředitelka školy Renata Svobodová. V devadesátých letech minulého století prošla škola mnoha stavebními úpravami.

Budova dostala přístavbu jižního vchodu, třídy a nových šaten, dočkala se i výměny oken, nové střešní krytiny a nové fasády. V roce 1996 se škola stala integrovanou, kdy byla základní a mateřská škola spojená v jedno školské zařízení. K významným úpravám školy ale dochází i v posledních letech. Patří mezi ně třeba rekonstrukce školní zahrady, která změnila svůj ráz na víceúčelové sportovně-rekreační prostranství.


V současné době navštěvuje mateřskou školu 49 dětí ve dvou třídách. Ve čtyřech třídách základní školy se v letošním školním roce vzdělává 49 žáků v pěti ročnících. „Jsme školou malotřídní, kde klademe důraz na pospolitost, vzájemné pochopení, spolupráci a pocit bezpečí,“ doplnila Svobodová.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky