Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení.
Chci předplatné
Deník

Naši prvňáci: Ve škole v Hovoranech děti sportují i zpívají ve sboru

Hovorany /FOTOGALERIE/ - Základní školu T. G. Masaryka a Mateřskou školu Hovorany navštěvuje přes dvě stě žáků z Hovoran a spádových obcí Čejč, Terezín, Karlín a dalších. Pedagogický sbor tvoří šestnáct učitelů a jedna vychovatelka školní družiny. Součástí školy je i školní jídelna.

Sportovně nadaní žáci se účastní soutěží pořádaných asociací školních sportovních klubů. Zaměřují se na vybíjenou, stolní tenis, basketbal, nohejbal, florbal, malou kopanou, halovou kopanou, Mc Donald's Cup Coca cola Cup a účastní se sportovních okresních soutěžích a olympiádách. Jiní žáci se prezentují v zeměpisných, chemických, fyzických i matematických olympiádách i Pythagoriádě.

Umělecky nadané děti se uplatňují v recitačních soutěžích, Skřiváncích ze Slovácka i výtvarných soutěžích. Humanitní vědy posilují na olympiádách v českém i anglickém jazyce, dějepisné olympiádě a dokonce i ve společenském chování. Účastní se dopravní soutěže mladých cyklistů i mladých zahrádkářů. Škola organizuje besedy a programy ve spolupráci s Centrem volného času Charity Hodonín pro prevenci zneužívání drog. Ředitelkou školy je Anežka Grmolcová.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky