Z dovolené rádi přivážíme dárky svým blízkým a také si kupujeme vzpomínkové suvenýry. Jaké fráze vám pomohou? A co když chcete poslat domů pohled?
I will take these postcards, please. (Koupím si tyto pohledy, prosím). Podívejte se na další užitečná slovíčka i fráze.

Vysokoškolský učitel anglického jazyka Jan Stejskal z Univerzity Jana Amose Komenského v Praze.
ZAJÍMAVOST: Angličtina. Výuka „jeden na jednoho“ se vyplatí

Další užitečné fráze:

Do you sell stamps, too?
Prodáváte take známky?

How much is a stamp for the Czech Republic?
Kolik stojí známka do České republiky?

I would like to send this parcel.
Chtěla bych poslat tento balíček.

How much is the post, please?
Kolik stojí poštovné, prosím?

Užitečná slovíčka:

a postcard – pohled
a stamp – známka (na pohled,dopis)
to sell – prodávat
How much is it? – Kolik to stojí ? (o ceně)
to send - poslat
a parcel – balík, balíček
the post – zde: poštovné
the Czech Republic – Česká Republika

RADA UČITELE: Jaký studijní typ jste?

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky