Z covidu-19 je běžná nemoc. Pokud jste nevycválaný otrapa, můžete s ní do práce. Taková rýmička. A nikdo nepořádá hostinu jako tehdy na Karlově mostě v červnu nešťastného roku 2020. Tehdy to byl tanec bláznů, protože smrt se tiskla k obloukům a chystala se zemi stisknout pod krkem. Teď straší drahota a válka, a tak neplesáme nad tím, že největší pohroma od sovětské okupace se doslova vypařila.Zůstávají otázky: Nebyla mnohá omezení zbytečná? Nepřinesla spíš opak toho, co vláda zamýšlela? Neměli pravdu lidé, kteří proti nim demonstrovali? Nepřehnali jsme to s očkováním? A naopak: Proč muselo zemřít tolik lidí? Proč Česko s vyspělým zdravotnictvím patřilo k zemím, které pandemie postihla nejvíc na světě?

Martin Komárek
Hrad v Praze bez opevnění

Určitě je potřeba zkoumat to do větší hloubky, než do jaké se může pustit tento komentář. Není pochyb o tom, že dříve či později dorazí nová epidemie. Covid nejen Česko, ale další vyspělé země zastihl nepřipravené. Ukázal, že hygienická služba je dlouhodobě podceněna. Stát dělá zásoby kdečeho, jen ne respirátorů. Nebyl žádný plán.

To vše se snažila, drcena stoupajícím počtem obětí, Babišova vláda dohnat. Neobstála i proto, že se zmítala pod palbou protichůdných návrhů vědců. Premiér měnil ministry zdravotnictví a pokoušel se vše řídit sám. Nesouvislé příkazy a zákazy jednak vyvolávaly v lidech přehnaný strach, jednak lhostejnost. To vše se dá když ne omluvit, tak pochopit. Zrušení uzávěry před svátky, „aby si lidé mohli nakoupit“, už ne. Nakolik mohou za děsivé číslo 40 tisíc mrtvých omyly vlády a nakolik zlý osud, to se nedovíme. Příště se však přehmaty nesmí opakovat.

S jistotou však lze říci, že hygienická opatření včetně uzávěr a očkování byly správné kroky. Ochrana starších lidí, pro které koronavirus znamenal téměř jistou smrt, byla povinností civilizované společnosti. Snaha státu byla sice chaotická a mnohdy neúspěšná, měla však dobrý cíl.