Jaký je váš názor na eutanázii?
Napřed si řekněme, co to je eutanázie. Eutanázie je šetrné usmrcení pacienta, který trpí neléčitelnou nemocí či poruchou, a ta mu působí subjektivně neúnosné utrpení. Toto usmrcení se děje na jeho výslovnou žádost. Čili je to usmrcení na požádání. Eutanázií nenazývám dovolit zemřít. To je něco jiného, dovolit umřít bychom měli umět. Eutanázii bychom legalizovat neměli. Obávám se „kroku na kluzký svah“, to znamená nepředpokládaných důsledků, které by se dostavily a které už můžeme odečítat z poměrů holandských, kde mají s eutanázií několikaletou praxi. To znamená, že eutanázie se může stát prostředkem k úniku před koncovkou života, což je jistě pro každého z nás problém. Je pravděpodobné, že lidé, kteří se budou obávat smrti a stárnutí, nebudou chtít být „při tom“, a tím si vlastně přivodí odchod ze života sami mnohem dřív. Takové vrácení vstupenky. Navíc se obávám, že při rostoucím mezigeneračním odcizení by mohli staří lidé o eutanázii žádat dobrovolně, protože neunesou hořkost odcizení mezi sebou a svými dětmi.

Kdybyste se vy či někdo z rodiny musel rozhodnout, jestli podstoupit eutanázii, jak byste se rozhodnul?
I kdyby byla legalizována, tak doufám, že o ni nikdy nepožádám, už kvůli tomu, že jsem věřící.

Když se řekne eutanázie, logicky vyvstane otázka jejího poměrně lehkého zneužití?
O tom právě mluvíme. Já se nedomnívám, že by došlo k rozšíření páchání trestného činu vraždy v našich zdravotnických zařízeních. To zneužití bude mít jinou podobu. Spíše to bude tak, že opuštěnost starého člověka ho dožene k hledání východiska pomocí eutanázie.

Považujete eutanázii za vraždu?
Museli bychom si definovat, co to je vražda. Pokud je vražda jakékoliv usmrcení druhého člověka, pak by byla eutanázie vraždou. Ovšem tady nám to trochu komplikuje to, že je na vyžádání. Slovo vražda je vlastně nepřátelství, nenávist. U eutanázie to je na žádost, takže to neodpovídá naší představě o vraždě.

Podle bible křesťan nesmí sáhnout na život sobě ani svému bližnímu. Jak se na tuto problematiku díváte z hlediska víry? Jste zastáncem toho, že každý je pánem svého života?

Pánem lidského života je Bůh, takže samozřejmě z hlediska víry je jasné, že si člověk život, který si nevěnoval, dostal ho darem, že si ho také nemůže vzít.

Jaký si myslíte, že má širší veřejnost na eutanázii názor?

Prosím vás, já jsem veřejnost nevyšetřoval, teď vycházím jedině z mých dojmů a zkušeností. Já myslím, že širší veřejnost není na důkladné promýšlení tohoto problému připravena. Obávám se, že veřejnost je snadno manipulovatelná médii, takže mám jisté obavy.

Proč si myslíte, že si lidé tento konec života vybírají?

Bryant Pollart vyšetřoval jednotlivé případy klientů a zjišťoval, že ve všech to byla reakce na totální opuštěnost na sklonku života. A já ho pokládám za kompetentní autoritu.

V roce 2006 byl návrh na legalizaci eutanázie parlamentem zamítnut, jaký je váš názor na jeho rozhodnutí?

Protože jsem odpůrcem legalizace eutanázie, tak jsem samozřejmě rád, že tento zákon neprošel, ale obávám se, že duch doby směřuje tak, že dřív, nebo později bude Holandsko následováno i jinými zeměmi, a je možné, že i tou naší.

Chtějí lidé na toto téma diskutovat?
Lidé o tom nechtějí často diskutovat. V současné společnosti platí, že smrt je spíše vytěsňována mimo pozornost, vlastně je to pro lidi tabu.

Vidíte eutanázii jako prohřešek vůči lidskosti?

Z mého hlediska ano, protože je to krok, jehož předpokladem je velmi zploštělý pohled na život. Pohled, v kterém není vidět životní smysl.

KAMILA ŠTUKAVCOVÁ