Jak tehdy situace vypadala na Hodoníně?

Bylo tady stejně jako v Praze vyvrcholení. Například národní přísahu v dubnu přečetl Alois Jirásek. Na podzim se situace stupňovala. Jediný rozdíl byl v tom, že 14. října byly v některých městech už sociálně zabarvené demonstrace pod heslem: Socialistický národ. Byly tam i požadavky znárodnění. Přestože Hodonín býval radikální, tak to tehdy nebyl. Jen železničáři blokovali vývoz věcí do Rakouska. Zpráva o vzniku republiky dorazila do Hodonína už ráno 29. října.

Co se poté stalo?

Ve městě vznikl národní výbor, který se ujal moci. V první řadě chtěl udělat převrat. Na radnici byly tehdy Němci. Starostou byl továrník Redlich. Výbor proto usiloval o to, aby se změnilo vedení. Podle některých pramenů to bylo v jedenáct hodin dopoledne.

Jaká byla atmosféra?

Jakmile se zpráva roznesla po městě, tak začalo shazování německých nápisů. Byla pacifikována maďarská posádka. Národní výbor oznámil svou moc. Lidé byli nadšení a převrat proběhl hladce. V Hodoníně však byla jedna zvláštnost. V noci ze čtvrtého na pátý listopad přijela první slovenská vláda. Na tuto událost upomíná pamětní deska na domě doktora Hrubého. Prozatímní slovenská vláda byla ve městě do šestého listopadu. Čili do doby, než se uvolnila Skalica.