Na jeho dům v noci zaútočil dosud neznámí pachatel několika zápalnými lahvemi „Vždy jsem odsuzoval a budu tvrdě odsuzovat takovéto sprosté kriminální útoky, ať už jsou vedeny proti komukoliv. Jsem zděšen z toho, že se pachatel byl schopen uchýlit k tak ohavnému činu.

V případě, že by se prokázal politický motiv tohoto útoku, jednalo by se o bezprecedentní atak na představitele samosprávy. Politika musí být soubojem myšlenek a nikoliv zápalných lahví a fyzických útoků na oponenty. Plně důvěřuji Policii České republiky, že tomuto případu bude věnovat, stejně jako u všech obdobně závažných útoků, patřičnou pozornost a již brzy budeme znát pachatele,“ říká Michal Hašek, předseda Poslaneckého klubu ČSSD a kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje.

Michal Hašek je prostřednictvím prof. Ivana Ohlídala v kontaktu s místostarostou Josefem Boulou a nabídl mu veškerou podporu. „Na celém případu je otřesné především to, že nešlo „pouze“ o útok na majetek, ale podle mých informací mohly být ohroženy i životy rodiny pana místostarosty,“ dodává Michal Hašek.