Premiér ve svém novoročním projevu zmínil tři priority, které jeho tým letos čekají a jichž by se neměly dotknout předpokládané rozpočtové úspory: armádu, výstavbu nových silnic a železnic, vzdělávání. Vojenští velitelé i ministryně obrany nepochybně udělají vše, aby se pohnulo se zásadními armádními zakázkami typu bojových vozidel pěchoty za 52 miliard. Otazník visí nad druhým úkolem, neboť letos se má dokončit jen patnáct kilometrů nových dálničních úseků, což je ostudné hlemýždí tempo.

Luboš Palata
Třicet let Česka. Státu, který až do loňska postrádal smysl

Je chvályhodné, že Petr Fiala, bývalý rektor Masarykovy univerzity a ministr školství, zmínil na Nový rok i vzdělání. Většinou se v této souvislosti klade důraz na základní a střední stupeň, což je správné, protože ten absolvují všichni. Je-li základna kvalitní a na vysoké úrovni dostupná všem, může to posléze přinášet ovoce. Poněkud stranou těchto úvah zůstávalo terciární vzdělání. Univerzity si úzkostlivě hlídají svoji akademickou svobodu a jsou háklivé na jakékoli vnější zásahy. Mají však na tento postoj nárok, když ty veřejné většinově financuje stát z daní?

Bouřlivá debata kolem údajného kšeftování s doktorskými tituly na Mendelově univerzitě, kterou v inkriminovaném období vedla jako rektorka prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, otevřela naléhavý problém. V živé paměti máme odvážnou misi profesorky Vladimíry Dvořákové, která se pustila do boje s plzeňskou právnickou fakultou. Bude v podobně nevděčné práci pokračovat i Národní akreditační úřad s novým šéfem Robertem Plagou? A jak si děkani a šéfové kateder hlídají kvalitu seminárních a diplomových prací? Co říkají na inzeráty, které nabízejí za úplatu jejich vypracování?

Luboš Palata
Předsednictví v Unii jen za tři. V EU za jedna, doma za pět

Tohle je mokvající rána, kterou dlouhodobě nikdo neřeší, protože fakulty dostávají největší balík peněz za počet studujících. Skoro se nedivím, že podle čerstvého průzkumu agentury Median třicet procent dotázaných podporuje zavedení školného na vysokých školách. Podle mě to není cesta, ale s průměrností a povrchností se něco dělat musí. Nebo aspoň s kupčením.