Má zkušenosti z hodonínského zastupitelstva i rady, voličské hlasy ho nyní vynesly do rady kraje. Jiří Janda zkusí sedět na dvou židlích a řešit problémy ve školství, které bude mít jako krajský radní na starosti.

Těšíte se na práci v krajské radě?
V každém případě je tato funkce velkou výzvou, ke které přistupuji se vší možnou vážností i pokorou.

Jak vnímáte koaliční dohodu ODS a ČSSD a negativní reakce premiéra či ministra zdravotnictví, kteří ji považují za zradu programu ODS?
Dohoda byla vyjednána jako nejlepší možné řešení pro další spolupráci na krajské úrovni. Nepřísluší mi hodnotit reakce zmiňovaných pánů, ale pevně věřím, že svou prací a především výsledky ukážeme, že naše rozhodnutí bylo správné.

Není koaliční smlouva podraz na voliče ČSSD, kteří vás volili právě proto, že nechtěli u moci ODS?
Hlavní politickou silou, která zůstává v Jihomoravském kraji, je ČSSD. Všechny politické subjekty zvolené do zastupitelstva kraje se budou podílet na rozhodování a záleží tedy opět na všech zastupitelích, jak se k tomu postaví. Nemyslím si, že o nějakém podrazu lze mluvit a současně mne mrzí, že dohoda, která se týká všech politických stran v zastupitelstvu, by mohla tak být nazvána.

Může fungovat spolupráce ČSSD a ODS, když jejich programy jsou naprosto rozdílné?
Spolupráce je o spolupráci a o ničem jiném. Dnes existuje programová shoda do budoucna, která bude zakotvena v programovém prohlášení rady kraje. Pokud chceme něco dokázat, nemůžeme si dovolit uvažovat o tom, že nebude něco klapat. K takové dohodě bychom nikdy nepřistoupili.

Kde to naopak bude určitě skřípat?

Každý partnerský vztah jednou musí zaskřípat. To je přece normální věc. Důležité je si uvědomit, že odlišný názor nesmí dělat z partnerů nepřátele. Je důležitá diskuse, argumenty a vzájemná snaha o porozumění. Pak není proč se odlišného názoru bát.

Co považujete ve školství na úrovni kraje za největší problém?
Problémů je vždy k řešení mnoho. A jinak to ani nejde. Nechtěl bych některé problémy vyzvedávat a jiné zase upozadit. Pokud bych chtěl některé problémy zmínit, musel bych vyjmenovat celý náš volební program.

Když je problémů mnoho, jak je budete řešit?
Poctivou prací. Mé krédo bylo vždy jednoduché. Lidé, kteří mne zvolili na naši kandidátku a později všichni ti bezejmenní občané, kteří dali naší kandidátce hlas ve volbách, či dokonce dali svůj preferenční hlas přímo mně, mi pomohli k úspěchu, který mě vynesl až do rady JmK. Vlastně se stali mými živiteli, protože má práce mě samozřejmě živí. Vždycky bylo dobře, když si člověk svého živitele vážil. A tím se chci a budu řídit i já.

Vytkl byste něco vašemu předchůdci, který měl na starosti školství?

Nikdy jsem nebyl v pozici, kdybych vytýkal svým předchůdcům jejich práci. Byla to jejich práce a má práce bude tedy také hovořit za mě.

Co chcete v resortu školství, případně v dalších oblastech prosadit?

K prosazování je spousta dílčích kroků. Opět odkáži na volební program ČSSD. Čas ukáže, kolik dokážeme.

Skončíte ve škole a budete se práci radního věnovat na plný úvazek?

Samozřejmě musím se svou prací ve škole skončit. Taková zodpovědná práce se nedá dělat při dalším zaměstnání.

Zůstanete dále hodonínským zastupitelem a radním?

Udělám všechno pro to, abych zůstal v obou funkcích, i když si uvědomuji, že to je velmi náročná věc.

Kdo je Jiří Janda
–Narodil se v roce 1964, žije v Hodoníně. Je absolventem Pedagogické fakulty MU Brno. Nyní je ředitelem ZŠ a MŠ Strážovice.
–Od roku 2002 je zastupitelem, od roku 2006 radním města Hodonín. V letech 2004 – 2008 byl členem sociální komise Rady Jihomoravského kraje.
– je ženatý, má dvě dcery. K jeho zálibám patří organizace akcí dětí a mládeže a akcí pro lidi s mentálním postižením, dále sport a četba.