Ustavující zastupitelstvo Jihomoravského kraje rozhodlo o postech ve vedení kraje. Mezi těmi, kteří zasednou do krajské rady, je opět Jaroslav Pospíšil (ODS) z Veselí nad Moravou. Opět se bude věnovat resortu dopravy, i když v novém rozdělení kompetencí už na to nebude sám.

Usiloval jste o obhajobu postu, nebo tato varianta vyplynula z jednání?
Byla to logika věci. Pokud se koalice domluví, aby část dopravy zůstala v mé kompetenci.

Když si promítnete předcházející volební období, vidíte nějaký rest, který se vám nepodařil dokončit?
Byla by to spousta věcí. Pokud bych zůstal na Veselsku, nepodařilo se nastartovat opravu silnice 1/71 z Blatnice přes Velkou nad Veličkou.

Co jste si naopak vytýčil do nového období jako hlavní cíl?
Především musím zmínit, že doprava už není výhradně můj resort podle nového rozložení sil. Já se budu věnovat hlavně dopravní obslužnosti. V této oblasti je to nepochybně dokončení Integrovaného dopravního systému na celém území kraje. Také bych chtěl zařídit podstatné zlepšení infrastruktury integrovaného systému. Budování přestupných terminálů, ale také kvalitu vozidel. Autobusy se nám daří obnovovat, ale rád bych něco dokázal i s vlaky Českých drah. Kromě Regionov, které jsou už od loňska na tratích, nic moc vidět není.

Nemáte strach, že při novém rozdělení kompetencí a silném postavení ČSSD v kraji budete ve svých pravomocech okleštěný? Že ztratíte volnost při rozhodování?
Nemyslím. V dopravní problematice se naše volební programy skoro shodují. Není tam nic zásadního, v čem bychom se lišili. Se Zdeňkem Pavlíkem (radní ČSSD, který bude mít na starosti zbytek resortu dopravy-pozn.red.) se znám už od dob, co kraj v současné podobě vůbec existuje. Vím, že je to člověk, se kterým se dokážeme domluvit.

Když ne doprava, jsou jiné resorty, kde by mohla spolupráce ČSSD a ODS v Jihomoravském kraji skřípat? Vyjma problému poplatků v nemocnicích, které beru jako samozřejmost.

Nepochybně, ale takové věci se našly i v minulých obdobích v koalici s lidovci. Zdravotnictví asi problémem do určité míry bude, ale myslím, že jsme se moc nezpronevěřili svému programu. Podmínky, které jsou zakotvené v koaliční smlouvě, nás určitě staví do lepšího světla, než naše kolegy v dalších třech krajích, kde ke stejné spolupráci došlo. Dokázali jsme se s ČSSD domluvit na reálném řešení. Není možné nevidět, že ČSSD u nás vyhrála volby právě tématem zdravotnictví, proto se to nějak na spolupráci musí odrazit.

Špičkám ODS spojení s ČSSD nevoní. Už k vám dorazily nějaké výtky?
Ke mně osobně výtky či výrazy nespokojenosti z vyšších pater ODS nedolehly. Vím jen o tiskovém prohlášení ministra Julínka.

Jednání trvala delší dobu. Expremiér Juránek přitom v médiích tvrdil, že spolupráce ODS a ČSSD byla dávno dopředu jasná a domluvená. Bylo to skutečně tak?
Na tuto otázku nemohu zodpovědně odpovědět, protože jsem nebyl v nejužším vyjednávacím týmu. Byl jsem jen v dopravní skupině. Pokud mám ale informace, ještě minulý víkend bylo vše otevřené a nebylo jisté, zda k dohodě dojde.

Kdo je Jaroslav Pospíšil
–Narodil se v roce 1953 v Krnově. Po vystudování Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě se s rodinou se odstěhoval do Veselí nad Moravou.
–Od roku 2000 je členem Rady Jihomoravského kraje s kompetencemi v oblasti dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti.
–Společně se ženou – rodinnou terapeutkou – mají čtyři syny. Ve volných chvílích se mu občas podaří najít si čas pro výlet na kole.