„Zaznamenali jsme únik neznámé kapaliny ropného původu na hladině. Je jí minimální množství, spíše takový jemný film. Zatím se nachází asi pět set metrů před nornou stěnou. Hladina stojí, takže to jde pomalu. Přichystali jsme dvě stěny, jedna je naše, druhou přivezli slovenští hasiči. Natáhli jsme je pod úhlem, abychom kapalinu zachytili, poté ji posypeme sorbentem a odebereme. Viníka zatím neznáme," uvedl velitel zásahu nadpraporčík Michal Herka.

ROMAN DOLEJSKÝ