Česká inspekce životního prostředí hledá zdroj kontaminace. Na případ upozornila Česká televize.

Starosta uvedl, že obec odhalila znečištění v březnu při pravidelném rozboru vody ve vodovodním řadu. Poté se provedlo ještě několik dalších testů, které přítomnost nebezpečné chemikálie potvrdily. Ve vodě byl zhruba dvojnásobek povoleného množství. „Největší množství bylo přímo u vrtu, který je hluboký přes 200 metrů," uvedl Vlašic.

Podle něj obec vodu nepoužívá a spolu s hygieniky učinila všechna potřebná opatření. „Zastavili jsme přívod surové vody a její zpracování. Měli jsme možnost připojit se na vodovod Podluží. Akorát budeme muset řešit rozdíl v ceně. Dříve lidé platili okolo dvaceti korun za kubík, nyní se budeme bavit o ceně asi 27 korun za kubík," řekl Vlašic.

Zatím neví, co bude se znečištěným vrtem a vodovodním řadem. „Všechno řeší Česká inspekce životního prostředí, která zjišťuje zdroj kontaminace. Není to přírodní věc, ale látka, která se používá na lepidla nebo odmašťování. Odněkud se tam musela dostat," řekl Vlašic.

Mikulčice se nacházejí necelých deset kilometrů jihozápadně od Hodonína, žije v nich kolem 2000 obyvatel.