Tréninkové jednotky Děti v pohybu navštěvují děti v Kyjově, Svatobořicích-Mistříně, Hovoranech a Krumvíři. Soutěžní odpoledne je však určené i dětem, které se aktivně tréninkových cyklů neúčastní. „Cíl naší akce je, aby měly děti radost z pohybu," vysvětlil předseda spolku záměr akce.